Hvorfor leie når du kan eie?

Har du utsatt å investere i egen bolig fordi du ikke kommer i mål med egenandelen? Det finnes løsninger som gir deg mulighet til å eie bolig lenge før du trodde det var mulig.

DnB har utviklet et helt eget konsept for unge boligkjøpere

– Vanligvis må man ha 15 prosent egenkapital for å kunne kjøpe en leilighet, men med God start bolig kan du inngå en spareavtale med banken. Dermed kan vi bistå deg med å kjøpe bolig i dag, selv om du fortsatt mangler deler av egenkapitalen. Tiden fram til innflytting benyttes til å spare opp resten av beløpet du mangler, sier Thor Kristian Johannessen, Prosjektmegler & Områdeleder Nybygg i DNB Eiendom.

God Start bolig gir en unik mulighet for førstegangskjøperen til å komme seg inn på boligmarkedet. Egenkapitalen, som for mange er et hinder på vei til ny bolig, er med God start bolig ikke like avgjørende som den vanligvis ville vært. Med dette programmet kan du nemlig inngå en spareavtale med banken, til tross for at du mangler deler av egenandelen. Tiden frem mot innflytting vil benyttes til å spare opp det resterende beløpet. Med andre ord er banken din venn og partner. En partner som vil gjøre det mulig for deg å investere i bolig, lenge før du trodde at du var klar for det. Det legges opp et praktisk løp som sørger for at du har alt du trenger innen innflyttingsdatoen faller.

Det betyr at en helt ny leilighet kan være innen rekkevidde

Prosjektet START Sandsli består av 164 moderne og smarte leiligheter. Med finansieringsprogrammet God Start bolig er boligprosjektet spesielt tilrettelagt for unge førstegangskjøpere. Nærhet til både bybane og studentbyen på Fantoft gjør de også til perfekte studentleiligheter. I tillegg ligger mange av de mest attraktive arbeidsplassene i Sandsli-området. Allerede i starten av 2021 er leilighetene klare for innflytting. For studentene vil dette bety at man er nyinnflyttet og på plass i ny bolig til høstsemesteret.

Les mer om leilighetene i Start Sandsli

 

Leilighetene er kompakte og har smarte planløsninger og balkong. På grunn av størrelsen kan prisen holdes nede, og prosjektet har leiligheter fra kun kr. 1.890.000

 Thor Kristian Johannessen, Prosjektmegler & Områdeleder Nybygg i DNB Eiendom

 

Det vil sannsynligvis lønne seg å eie 

Rentene har vært lave lenge. Ingenting tyder på et krakk i boligmarkedet. Derfor kan det være lurt å komme seg inn på boligmarkedet fremfor å leie. Du betaler da ned på eget lån, kan dra nytte av skattefordeler som låntaker og får mest sannsynlig langsiktig verdistigning. 

– Vi anbefaler unge å komme seg inn på boligmarkedet i stedet for å leie. Det er smartere å betale ned på eget lån. Boligen blir en form for sparing, og man får ta del i verdistigningen. START Sandsli er for eksempel et prosjekt som er moderne og står seg over tid, og som vil være attraktivt når det en gang i fremtiden skal selges videre til neste kjøper, forteller Johannessen.

Bli med på visning i ferdig stylet leilighet! Meld din interesse hos megler

Sandsli-prosjektet har moderne leiligheter fra 35 til 75 m2, med praktisk stue-/kjøkkenløsninger. Leilighetene er lavenergiboliger og leveres med smarthusteknologi for styring av lys og varme. Finn din bolig her

 

Leie vs eie

La oss se på et eksempel med en 2-roms selveierleilighet med en leiepris på 12 000 kroner og en kjøpspris på 2 500 000 kroner.


* Egenkapital for leie: depositum på 3 måneder. For eie: 15 % av kjøpesum. 
** Rentesats på 1,65 % (nominell) og 25 års nedbetalingstid på lånet.
*** 2,5% verdistigning per år, som tilsvarer kr 62.500 første året, der også dette beløpet stiger med 2,5% per år.
 

Hvordan blir dette i praksis?

I regnestykket over er det tatt utgangspunkt i en leiepris på 12 000 kroner i måneden og en kjøpesum på 2 500 000 kroner. Det første året er det 23 436 kroner dyrere å eie enn å leie. Men dersom vi legger til grunn en verdistigning på 2,5 % tilsvarer det 62 500 kroner det første året. Da blir kostnaden ved å eie 116 940 kroner, mot 156 000 kroner å leie. Og når vi ser på regnestykket over tid øker fordelene ved å eie enda mer. I løpet av 10 år har forskjellen mellom den reelle bokostnaden ved å eie og leie blitt hele 1 156 560 kroner. 

450 % fortjeneste på 10 år

Dersom du valgte å leie boligen, og ikke klarer å spare et månedlig beløp ved siden av boutgiftene, vil du etter 10 år sitte igjen med 0 kroner i egenkapital til kjøp av bolig. 

 

Hvis du valgte å kjøpe denne boligen vil både månedlig nedbetaling av lån samt årlig verdistigning i praksis bety sparing. Etter 10 år har du med dette spart over 1,3 millioner kroner. Med 1,3 millioner har du nok egenkapital til å kjøpe en bolig til 8 650.000 kroner. Her har vi kun regnet ny kjøpekraft, basert på fortjenesten, og utelatt de 375 000 kronene vi forutsatte som egenkapital ved første gangs kjøp.

Ser vi på egenkapitalen ved førstegangskjøp som en investering, har altså 375 000 blitt til 1 687.000 kroner. Det utgjør en fortjeneste på 450 % i løpet av 10 år.

 

Få drømmeboligen med God start bolig

Med God start bolig kan drømmeboligen være nærmere enn du tror. Kontakt en av meglerne på START Sandsli prosjektet i dag!

Kart

Meld din interesse

Kontakt megler